Yazı Kuralları

Yazılarınızın derginin belirlediği formata uygun olması için hazırlık aşamasında aşağıdaki kurallara uymanızı rica ederiz.

  1. Gönderilecek yazılar Word programında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 cm satır aralığında yazılmış olarak, e-posta yoluyla (otekibaykusdergisi@gmail.com) iletilmelidir. Ayrıca sayfanın alt, üst, sol ve sağ kenar boşluklarının 2.5 cm olarak belirlenmesi gerekmektedir.
  2. Gönderilen yazıların daha önce başka bir dergi veya kitapta yayımlanmamış olması ve başka bir yayının değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
  3. Yazarların 100 kelimeyi geçmeyen akademik özgeçmişlerini yazılarıyla birlikte göndermesi beklenmektedir.
  4. Metnin içindeki alıntılarda ve vurgulu ifadeler için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılarda tek tırnak kullanılmalıdır. Dört satırdan uzun alıntılar tırnak kullanılmadan ve (soldan 1 cm.) girintili paragraflarla verilmelidir.
  5. Yazıda kullanılan alt başlıklardan ve girintili paragraflarla verilen alıntılardan sonra gelen ilk paragraf için girinti bırakılmamalıdır.
  6. Dipnotlar ilgili sayfanın alt kısmında verilmelidir.

Kaynak Gösterme Biçimi

Kaynak gösterimi için dipnot kullanılmalı ve yararlanılan kaynaklar yazının sonundaki kaynakça bölümünde alfabetik sırayla listelenmelidir.

Kaynakça

Kaynakçada yazarın soyadı ve adı (bu sırayla ve virgülle ayrılarak) yer almalıdır.

Nussbaum, Martha, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

Vattimo, Gianni, “Gadamer and the Problem of Ontology”, Gadamer’s Century: Essays in Honor of Hans-Georg Gadamer, yay. haz. Jeff Malpas, Ulrich Arnswald ve Jens Kertscher, The MIT Press, Cambridge ve Londra, 2002.

Dipnotlarda Kaynak Gösterme Biçimi

i) Dergiden makale

Ludwig Wittgenstein, “Causes and Effect: Intuitive Awareness”, Philosophia, Sayı 6, 1976, ss. 409-25.

ii) Derleme kitaptan makale

Karl Ameriks, “The Critique of Metaphysics: Kant and Traditional Ontology”, The Cambridge Companion to Kant, yay. haz. Paul Guyer, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, ss. 249-79.

iii) Kitap

Karl Löwith, From Hegel to Nietzsche: The Revolution in Nineteenth Century Thought, çev. David E. Green, Columbia University Press, New York, 1964.

Aynı makale veya kitap kaynak gösteriliyorsa, ilk geçtiği yerde yukarıda açıklandığı şekilde, sonrakilerde ise yazarın adı, eserin adı ve sayfa numarası verilir:

Charles Taylor, Hegel, s. 6.

Eğer üst üste iki dipnotta aynı eser kaynak gösteriliyorsa, ikinci dipnotta yazarın ve eserin adları tekrarlanmaz:

A.g.e., s. 8.

%d blogcu bunu beğendi: